ABHAUS | Vivienda eficiente

ESTALVI, CONFORT I SALUTConstrucció concebuda perquè les despeses energètiques siguin mínims, en un ambient més pur i compromès amb el medi ambient.

CLAUS D’UN HABITATGE PASSIU

ABHAUS | Vivienda eficiente
VENTILACIÓ AMB<br/>RECUPERACIÓ ENERGÈTICA,ABHAUS | Vivienda eficiente

FERRAMENTS
EFICIENTS

VENTILACIÓ AMB<br/>RECUPERACIÓ ENERGÈTICA,ABHAUS | Vivienda eficiente

AÏLLAMENT
TÈRMIC I ENVOLUPANT

ABHAUS | Vivienda eficiente
VENTILACIÓ AMB<br/>RECUPERACIÓ ENERGÈTICA,ABHAUS | Vivienda eficiente

ESTANQUITAT
Y HERMETICIDAD

VENTILACIÓ AMB<br/>RECUPERACIÓ ENERGÈTICA,ABHAUS | Vivienda eficiente

VENTILACIÓ AMB
RECUPERACIÓ ENERGÈTICACONTROL<br/>DE PONTS TÈRMICS,ABHAUS | Vivienda eficiente

CONTROL
DE PONTS TÈRMICSVENTILACIÓ AMB<br/>RECUPERACIÓ ENERGÈTICA,ABHAUS | Vivienda eficiente

Comptar amb bones fusteries, amb coeficients d'aïllament alts, bona estanquitat i dotades de vidres de qualitat, limitaran al màxim les pèrdues d'energia. Aquest és un punt fonamental, ja que les fusteries representen el punt més dèbil de l'envolupant d'un edifici.

VENTILACIÓ AMB<br/>RECUPERACIÓ ENERGÈTICA,ABHAUS | Vivienda eficiente


VENTILACIÓ AMB<br/>RECUPERACIÓ ENERGÈTICA,ABHAUS | Vivienda eficiente

Dimensionar adequadament el gruix dels aïllaments en façanes i cobertes i escollir l'aïllament idoni per cada cas, reduint les pèrdues de calor a l'hivern i els guanys no desitjades a l'estiu, i per tant, reduir el consum de sistemes de climatització.

VENTILACIÓ AMB<br/>RECUPERACIÓ ENERGÈTICA,ABHAUS | Vivienda eficiente


VENTILACIÓ AMB<br/>RECUPERACIÓ ENERGÈTICA,ABHAUS | Vivienda eficiente

La falta de hermeticidad en un edifici pot arribar a suposar fins a un 40% del cost en calefacció i/o refrigeració, a causa de les pèrdues que es produeixen per infiltracions en l’envolupant.

VENTILACIÓ AMB<br/>RECUPERACIÓ ENERGÈTICA,ABHAUS | Vivienda eficiente


VENTILACIÓ AMB<br/>RECUPERACIÓ ENERGÈTICA,ABHAUS | Vivienda eficiente

Per garantir la qualitat de l'aire, instal·lem un sistema de renovació d'aire amb recuperació de calor, que ens permet renovar l'aire contínuament sense que es produeixin pèrdues energètiques, ja que recuperem fins a un 95% de l'energia de l'aire que expulsem a l'exterior.

VENTILACIÓ AMB<br/>RECUPERACIÓ ENERGÈTICA,ABHAUS | Vivienda eficiente


VENTILACIÓ AMB<br/>RECUPERACIÓ ENERGÈTICA,ABHAUS | Vivienda eficiente

En un edifici passiu s'identifica, calculant i minimitzant, tots els ponts tèrmics, ja que a través d'ells es produeixen un flux de calor que perjudica el comportament tèrmic de l'edifici.

VENTILACIÓ AMB<br/>RECUPERACIÓ ENERGÈTICA,ABHAUS | Vivienda eficiente

Avantatges d’un edifici Passivhaus


ABHAUS | Vivienda eficiente

Redueix les despeses energètiques al mínim,
fins a un 90% menys que un habitatge convencional.

ABHAUS | Vivienda eficiente

Respecta el medi ambient,
materials sostenibles i certificados

ABHAUS | Vivienda eficiente

Salut i benestar,
espais amb un ambient més pur i net.

ABHAUS | Vivienda eficiente

Habitatges més duradors,
amb menys costos de manteniment i absència de patologies al llarg de la seva vida útil.

En cumplimiento de la Ley 34/2002, de fecha 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y del comercio electrónico, ABÓS CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN S.L.,
informa a sus usuarios de la utilización de cookies analíticas para mejorar el servicio prestado.
Go To Top