Qui somLogo ABHAUS | Vivienda eficiente

ABHAUS és l’evolució natural d’Abós Construcción y Rehabilitación S.L. Empresa fundada l’any 2005, per tècnics amb – llavors – més de quinze anys d’experiència en tota mena de tipologies de construcció.

Des del començament de la nostra experiència com empresa, vam decidir explorar les diferents opcions constructives, millorar els processos i la qualitat final del producte.

Després d’un procés d’estudi, comparació i anàlisis vam decidir apostar fortament per la construcció amb sistemes industrialitzats o semi-industrialitzats de fusta.ABHAUS | Vivienda eficiente
ABHAUS | Vivienda eficiente


ABHAUS | Vivienda eficiente

Fruit d’aquest procés es va construir l’any 2011, l’habitatge “Casa Sant Cugat” a la que es va adaptar un projecte concebut inicialment per sistemes convencionals (formigó, maó...) a un sistema constructiu amb fusta.
Concretament es va fer ús d’un sistema de fusta contralaminada (avui coneguda com a CLT) i un sistema de forjats amb fusta microlaminada (conegut com a LVL)
És important senyalar que l’adaptació del projecte inicial a un sistema constructiu diferent no va suposar cap “sacrifici”, ja que l’edifici és exactament igual al projectat inicialment.
Per altra banda, l’edifici resultant és molt més eficient i confortable que el concebut inicialment, ja que es van multiplicar les seves prestacions tèrmiques i es van optimitzar els sistemes actius de climatització.

El resultat final és un edifici confortable i amb demandes energètiques molt baixes. Per descomptat, la qualificació energètica de l'edifici és 'A'.

S'ha de dir que en aquell moment resultava sorprenent (i discutible) per tècnics i públic en general, la construcció d'un edifici amb aquests sistemes, ja que no hi havia moltes empreses que apostessin per uns sistemes constructius – innovadors llavors – que avui ja s'han extens i popularitzat.

Però la nostra feina d’investigació no s’acaba amb la construcció d’aquest primer cas, seguim buscant maneres de millorar sistemes i producte final. Amb aquest convenciment, vam conèixer l'estàndard passivhaus que s'havia introduït al nostre país l'any 2008.

Durant un temps, ens vam dedicar a conèixer a fons aquest nou sistema i a formar-nos de forma exhaustiva, per adaptar el nostre esquema a un sistema molt més exigent.

En l'actualitat estem convençuts de què l'estàndard passivhaus, és el més exigent del mercat de cara aconseguir les millors prestacions d'un edifici, per què hem implantat aquesta forma de construir en tots els nostres treballs.
Últims projectes


En cumplimiento de la Ley 34/2002, de fecha 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y del comercio electrónico, ABÓS CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN S.L.,
informa a sus usuarios de la utilización de cookies analíticas para mejorar el servicio prestado.
Go To Top